Sporządzanie sprawozdań finansowych

  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • przeglądy sprawozdań finansowych
  • pomoc przy badaniu sprawozdań finansowych