Dokumentacja księgowa

Opracowanie dokumentacji księgowej wymaganej przepisami prawa:

  • Polityka Rachunkowości
  • Zakładowy Plan Kont
  • Instrukcja obiegu dokumentów
  • Instrukcja kontroli wewnętrznej