Nadzór księgowy

  • weryfikacja poprawności zapisów księgowych
  • nadzór na obiegiem dokumentów księgowych
  • optymalizacja obiegu dokumentacji oraz kontroli wewnętrznej
  • optymalizacja planu kont
  • doradztwo w wyborze optymalnej formy prawnej, pomoc w zmianie formy prawnej