Rozliczenie dotacji unijnych

  • opracowanie zasad prawidłowej ewidencji księgowej środków wydatkowanych z dotacji
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji do kontroli